get in touch
[email protected]
web design by teayou
[email protected]

quảng cáo

Kim
Posted by Kim
July 26, 2021

Lịch sử "Ngành": 6 campaigns kinh điển marketer nào cũng phải biết (Phần 1)

Mọi lĩnh vực chuyên môn đều được xây dựng và phát triển dựa trên...

Read More
Kim
Posted by Kim
July 13, 2021

Bạn có đang ngộ nhận về sáng tạo?

Meomeo hay nói vui là mình “bán não kiếm cơm” vì tính đến nay...

Read More

Chuyện Marketing đằng sau ly latte

View Project

Tư duy phản biện – Kỹ năng thiết yếu khi làm “Ngành”

View Project

Bạn có đang ngộ nhận về sáng tạo?

View Project

Bài học về CSR Communication từ câu chuyện sinh viên tình nguyện Hải Dương

View Project

Cannes Lions 2021: 3 xu hướng truyền thông đang lên ngôi

View Project