get in touch
[email protected]
web design by teayou
[email protected]

viết, viết nữa, viết mãi...

Blog cập nhật kiến thức Marketing – Communications từ cơ bản đến chuyên sâu, tâm sự làm "Ngành", chia sẻ case studies, trends và reports, v.v...

Nếu bạn có yêu cầu về nội dung hãy comments cho Meomeo biết nhé!

Cannes Lions 2021: 3 xu hướng truyền thông đang lên ngôi

View Project
July 5, 2021

Tagline – Key message – Message take-out

View Project
July 2, 2021

Làm truyền thông học được gì từ Thơ Nguyễn?

View Project

Purpose – Objective – Rationale

Trong bài đầu tiên hôm nay, mình sẽ viết về bộ 3 combo: 𝗽𝘂𝗿𝗽𝗼𝘀𝗲 – 𝗼𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 – 𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲. Meomeo tin là kha khá các bạn ở...
View Project

Từ Insights đến Behavioral Change

View Project

Triển lãm Du học Úc

View Project