get in touch
meo@meomeotalks.com
web design by teayou
teayouchannel@gmail.com

Blogs

Some days are harder than others

6 website cập nhật xu hướng Marketing & Communications

Chuyện Marketing đằng sau ly latte

Historic Campaigns (Part 1)

Tư duy phản biện – Kỹ năng thiết yếu khi làm “Ngành”

Bạn có đang ngộ nhận về sáng tạo?

Bài học về CSR Communication từ câu chuyện sinh viên tình nguyện Hải Dương

Cannes Lions 2021: 3 xu hướng truyền thông đang lên ngôi

Tagline – Key message – Message take-out

Làm truyền thông học được gì từ Thơ Nguyễn?

Purpose – Objective – Rationale

Từ Insights đến Behavioral Change

IELTS Tuấn Quỳnh: Bài học về xử lý khủng hoảng truyền thông

6 website cập nhật xu hướng Marketing & Communications

View Project

Chuyện Marketing đằng sau ly latte

View Project

Tư duy phản biện – Kỹ năng thiết yếu khi làm “Ngành”

View Project

Bạn có đang ngộ nhận về sáng tạo?

View Project

6 website cập nhật xu hướng Marketing & Communications

View Project

Chuyện Marketing đằng sau ly latte

View Project

Tư duy phản biện – Kỹ năng thiết yếu khi làm “Ngành”

View Project

Bạn có đang ngộ nhận về sáng tạo?

View Project

Bài học về CSR Communication từ câu chuyện sinh viên tình nguyện Hải Dương

View Project

Cannes Lions 2021: 3 xu hướng truyền thông đang lên ngôi

View Project
July 5, 2021

Tagline – Key message – Message take-out

View Project
July 2, 2021

Làm truyền thông học được gì từ Thơ Nguyễn?

View Project

Purpose – Objective – Rationale

Trong bài đầu tiên hôm nay, mình sẽ viết về bộ 3 combo: 𝗽𝘂𝗿𝗽𝗼𝘀𝗲 – 𝗼𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 – 𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲. Meomeo tin là kha khá các bạn ở...
View Project

Từ Insights đến Behavioral Change

View Project

IELTS Tuấn Quỳnh: Bài học về xử lý khủng hoảng truyền thông

View Project