get in touch
[email protected]
web design by teayou
[email protected]

Podcasts

meomeorants

Những câu chuyện làm “Ngành”

Chuyện Marketing đằng sau ly latte

View Project

Tư duy phản biện – Kỹ năng thiết yếu khi làm “Ngành”

View Project

Bạn có đang ngộ nhận về sáng tạo?

View Project

Bài học về CSR Communication từ câu chuyện sinh viên tình nguyện Hải Dương

View Project

Cannes Lions 2021: 3 xu hướng truyền thông đang lên ngôi

View Project

meomeorants

Series podcast nơi Meomeo chia sẻ với các bạn những quan điểm và cảm nhận của mình về các vấn đề trong xã hội mà mình...
  • Strategy

    No strategy, just share

  • Design

    Simple and bold abstract design

  • Client

    meomeorants

View Project

Những câu chuyện làm “Ngành”

Series podcast tập hợp những cuộc trò chuyện với các khách mời về công việc chuyên môn của họ, với mong muốn chia sẻ những góc...
View Project