get in touch
[email protected]
web design by teayou
[email protected]

Purpose – Objective – Rationale

Trong bài đầu tiên hôm nay, mình sẽ viết về bộ 3 combo: 𝗽𝘂𝗿𝗽𝗼𝘀𝗲 – 𝗼𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 – 𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲. Meomeo tin là kha khá các bạn ở level junior sẽ cảm thấy 3 khái niệm này bị nhập nhằng với nhau, nhất là khi theo định nghĩa trong từ điển thì 3 từ này lần lượt có nghĩa là mục đích – mục tiêu – lý do lập luận.

Open Project

Post a comment

Your email address will not be published.

6 website cập nhật xu hướng Marketing & Communications

View Project

Chuyện Marketing đằng sau ly latte

View Project

Tư duy phản biện – Kỹ năng thiết yếu khi làm “Ngành”

View Project

Bạn có đang ngộ nhận về sáng tạo?

View Project

Bài học về CSR Communication từ câu chuyện sinh viên tình nguyện Hải Dương

View Project