get in touch
meo@meomeotalks.com
web design by teayou
teayouchannel@gmail.com

Purpose – Objective – Rationale

Trong bài đầu tiên hôm nay, mình sẽ viết về bộ 3 combo: 𝗽𝘂𝗿𝗽𝗼𝘀𝗲 – 𝗼𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 – 𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲. Meomeo tin là kha khá các bạn ở level junior sẽ cảm thấy 3 khái niệm này bị nhập nhằng với nhau, nhất là khi theo định nghĩa trong từ điển thì 3 từ này lần lượt có nghĩa là mục đích – mục tiêu – lý do lập luận.

Open Project

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 website cập nhật xu hướng Marketing & Communications

View Project

Chuyện Marketing đằng sau ly latte

View Project

Tư duy phản biện – Kỹ năng thiết yếu khi làm “Ngành”

View Project

Bạn có đang ngộ nhận về sáng tạo?

View Project