get in touch
meo@meomeotalks.com
web design by teayou
teayouchannel@gmail.com
Kim
Posted by Kim
December 13, 2021

6 website cập nhật xu hướng Marketing & Communications

Đây có lẽ là một trong những câu hỏi Meo nhận được nhiều nhất...

Read More
Kim
Posted by Kim
September 15, 2021

Câu chuyện marketing từ góc nhìn một ly latte

Pumpkin spice latte là một loại thức uống do Starbucks sáng tạo ra vào...

Read More
Kim
Posted by Kim
July 5, 2021

Tagline – Key message – Message take-out

3 khái niệm này hẳn là một combo rất quen thuộc nhưng không kém...

Read More

6 website cập nhật xu hướng Marketing & Communications

View Project

Chuyện Marketing đằng sau ly latte

View Project

Tư duy phản biện – Kỹ năng thiết yếu khi làm “Ngành”

View Project

Bạn có đang ngộ nhận về sáng tạo?

View Project